Pierścienie zgarniające

RASP 26

Uszczelnienia zgarniajace 27