Oringi

Oringi z EPDM 70 75

Oringi z EPDM 70 75

Oringi z EPDM charakteryzują sie szerokim zakresem aplikacji. Oringi z EPDM wykazują adoporość na warunki atmosferyczne, ozon, gorącą wodę oraz parę wodną. Oringi z EPDM  Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy, wykazują się odpornością na agresywne związki chemiczne przy wysokiej odporności na odkształcenia pod wpływem sił mechanicznych. Oringi z EPDM  optymalny zakres temperatur od -45°C do +150°C. Oringi z EPDM  charakteryzują się   znakomitą odpornością na płyny hamulcowe, parę wodną, różnego rodzaju mydła i środki piorące, kwasy, zasady, trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HSC, HSD, znakomita odporność na czynniki i starzenie atmosferyczne.

Twardość KolorWytrzymałośćOdpornośćOgraniczenia

EPDM
60
70
75
80

czarnyozon,
gorąca woda,
para wodna,
roztwory mydła,
środki piorące,
środowisko utleniające,
kwasy,
zasady,
ketony,
trudnopalne ciecze
hydrauliczne
typu HSC, HSD,
płyny hamulcowe
na bazie glikoli.


węglowodory
aromatyczne
i chlorowane,
oleje
i smary mineralne;
benzyna,
paliwa ropopochodne,
stężone kwasy,
węglowodory aromatyczne
i alifatyczne.


wersja standard*czarny-45°C
do
+130°C
wersja peroxide**czarny-50°C
do
+150°C

standard* wulkanizacja siarkowa
peroxide** wulkanizacja nadtlenkowa

dostępne rozmiary

Tel: (32) 420 67 13
e-mail: uszczelnienia@hennlich.pl