Z uzębieniem zewnętrznym

Wyposażone w poprzeczno-wzdłużne łożysko. Odpowiednie jako mechanizm do przeniesienia momentu obrotowego.

Typ LBG/LBGT

wyposażone w poprzeczno-wzdłużne łożysko. Odpowiednie jako mechanizm do przeniesienia momentu obrotowego.

Zastosowanie: jako mechanizm do przeniesienia momentu obrotowego