Prowadnice kulkowe

Typ SHS

Typ SHS

Jednakowa nośność w każdej płaszczyźnie, maksymalna dokładność, efekt samokompensacji niedokładności montażowych,  szeroki wybór rozmiarów, bogate wyposażenie dodatkowe.

• niski poziom szumów
• duże prędkości i długa żywotność
• równomierny ruch łańcucha kulkowego
• długa żywotność
• ograniczenie emisji ciepła
• wysokie prędkości
• niski poziom hałasu


Koszyk kulkowy utrzymuje pomiędzy kulkami wózka stały odstęp. Typowe szumy powstające w trakcie zderzania się kulek ze sobą oraz tarcia kulek o siebie nie mają tutaj miejsca, tak że powstawanie szumów w wózku zostało mocno ograniczone.  W przeciwieństwie do wózków bez koszyka kulkowego znaczenie ma tutaj tylko prędkość liniowa. Kulki są prowadzone poprzez płaszczyzny koszyka, przy czym materiał koszyka kulkowego dopuszcza powstawanie niewielkiej ilości ciepła, powstałego z tarcia, co umożliwia duże prędkości wózka i długą jego  żywotność. Ponieważ pomiędzy kulkami wózka utrzymywana jest stała odległość to nie następuje tarcie kulek o siebie, będące powodem szybkiego ich zużywania. Poza tym mniejsza jest tendencja zanieczyszczenia substancji smarującej. Niewielkie kieszonki w koszyku kulkowym tworzą rezerwuary smaru, który permanentnie smaruje kulki podczas ruchu wózka. Powoduje to wydłużenie czasu do ponownego smarowania wózka.

SHS CSHS VSHS R
Wózek typu SHS-C ma 4 otwory gwintowane, które zapewniają montaż od góry lub od dołu.
Wózek typu SHS-V jest typem wózka wąskiego i ma 4 gwintowane otwory ślepe. Nadaje się do układów o ograniczonej
szerokości zabudowy.
Typ SHS-R ma węższy wózek z czterema otworami o takiej samej wysokości jak typ  Typ HSR-R.
SHS LCSHS LVSHS LR
Wózek typu SHS-LC ma ten sam przekrój co typ SHS-C, ale większe nośności ze względu na większą liczbę kulek
nośnych.
Wózek typu SHS-LV ma ten sam przekrój co typ SHS-V, ale większe nosności ze względu na większà liczbę kulek
nośnych.
Wózek typu SHS-LR ma ten sam przekrój co typ SHS-R, ale większe nosności ze względu na większà liczbę kulek
nośnych.