Filtracja mikropiaskiem

Zasada działania

Filtrancja mikropiaskiem 04


Układy filtracji Vortisand® wykorzystują firmowe dyfuzory VortiJetTM do wytwarzania przepływu krzyżowego, który przemywa powierzchnię wkładu filtracyjnego. Ruch przemywania powoduje przepływ części wody w kierunku równoległym do warstwy górnej wkładu filtracyjnego, dzięki czemu można uzyskać wysoką szybkość filtrowania bez blokowania przepływu i tworzenia koryt. Zanieczyszczenia pochwycone w zawiesinie i wewnątrz wkładu filtracyjnego (filtrowanie głębokie) można łatwo usunąć przy pomocy automatycznego cyklu wymywania. Zastosowany cykl wymywania wymaga mniejszego przepływu i krótszego czasu niż w przypadku tradycyjnych układów filtracji z wkładami piaskowymi lub kombinowanymi. W efekcie uzyskano technologię usuwającą cząstki na poziomie submikronowym, z prędkością przepływu cieczy 4 do 5 razy większą niż w przypadku innych wkładów filtracyjnych i przy wydatku wody na wymywanie mniejszym nawet do 50%.

FILTRACJA SUBMIKRONOWA O WYSOKIEJ SPRAWNOŚCI
Wysoka sprawność układu osiągana jest dzięki zastosowaniu unikalnej kombinacji mikropiasku i przepływu krzyżowego. Układy Vortisand® mogą przechwytywać cząstki o rozmiarach poniżej 1 mikrona, czyli cząstki 10- do 50-krotnie mniejsze niż cząstki zatrzymywane przez inne wkłady filtracyjne.

TRYB FILTROWANIA


TRYB PŁUKANIA


WYŻSZA PRĘDKOŚĆ PRZEPŁYWU
Technologia przepływu krzyżowego pozwala zoptymalizować głębokość łoża filtracyjnego i poprawić wydajność filtrowania. Dzięki temu możliwe było zaprojektowanie poziomego zbiornika filtracyjnego o unikalnych możliwościach. Jeden 36-calowy zbiornik poziomy może uzdatniać ciecz o przepływie do 1200 gpm, zapewniając niezrównaną wydajność i wartość ekonomiczną. Szybkość filtrowania jest nawet 5-krotnie wyższa niż w przypadku tradycyjnych układów, przy wydatku 25 gpm/ft2 (60 m/h), jednocześnie zapewniając uzyskanie wody o wyższej czystości.