Dodatkowe wyposażenie

Dodatkowa ochrona dla serii LT

Kratzschutz für Serie LT

Dodatkowa osłona przed uszkodzeniem dla wszystkich elementów serii LT.