Połączenia rurowe Straub

STRAUB Step-Flex

STRAUB Step-Flex

Połączenie dla rur o różnych średnicach.

Połączenie STRAUB-STEP-FLEX niweluje różnice średnic od 10 do 30 mm. Do ochrony płaszcza służy wkładka taśmowa ze stali szlachetnej. Z powodu różnic w średnicach rur połączenie STRAUB-STEP-FLEX, poprzez wewnętrzne siły (patrz tabela sił) wyciskane jest zawsze w kierunku mniejszej średnicy rury i dlatego musi być zabezpieczone za pomocą specjalnego zabezpieczenia (zabezpieczenie połączenia na zapytanie ofertowe). W zastosowaniach bezciśnieniowych zabezpieczenie to nie jest konieczne.
Połączenia STRAUB-STEP-FLEX są dostarczane w szerokościach połączeń STRAUB-FLEX 2 i 3.
• STEP-FLEX 2 dla średnicy zewnętrznej 250 do 812.8 mm (LS, LU, LV, H, XS)
• STEP-FLEX 3 dla średnicy 914.4 do 4064.0 mm (LS, LV, H, X)
Wszystkie dane dla połączeń STRAUB-STEP-FLEX są identyczne jak dla połączeń STRAB-FLEX.

Wymiary: 250 - 4064.0 mm
Ciśnienie robocze oraz zakres temperatur na zamówienie!