Połączenia rur na wsporniku elastycznym

Zintegrowany wspornik elastyczny zastępuje konwencjonalne konstrukcje ze wspornikiem elastycznym. Podczas gdy  sprężone powietrze wolne od skropliny może dotrzeć do użytkownika, kondensat pozostaje w linii głównej i zostaje odprowadzony w odpowiednim miejscu.
Zintegrowany wspornik elastyczny
Podczas gdy sprężone powietrze wolne od skropliny przechodzi poprzez otwory wewnątrz łącznika T w dół (przy instalacji pionowej), względnie w bok (przy instalacji poziomej) i zostaje dostarczone w użytkownika,  kondensat pozostaje w linii głównej i zostaje odprowadzony w odpowiednim miejscu.