Osłony teleskopowe

Sposoby instalacji

Einbausituationen

Poszczególne sposoby instalacji: 

Pozioma pozycja montażu
Pionowa pozycja montażu
Poprzeczna pozycja montażu