Przykłady zastosowania

Przykładowe obszary zastosowania:

Magazyny, przechowywalnie