Dodatkowe wyposażenie

System smarowania QZ

Schmiersystem QZ

Firma THK stworzyła system smarowania dla prowadnic liniowych. Siatka włókien o właściwości absorpcji smaru gwarantuje długoterminowe działanie prowadnic liniowych bez konieczności wykonywania prac konserwacyjnych. Budowa i cechy systemu QZ

Realizacja ekstremalnie wydłużonego interwału smarującego
Podczas eksploatacji prowadnic liniowych środek smarujący zużywa się. Poprzez zastosowanie systemu QZ smar zostaje stale rozprowadzany na prowadnicach, przez co ekstremalnie wydłuża czas eksploatacji. Smar jest przyjazny dla środowiska.

Optymalne zastosowania dla systemu QZ
• Przy konieczności możliwie niskiego nakładu na konserwacje maszyny lub urządzenia
• Przy konieczności przedłużenia interwału smarowniczego, albo całkowitej rezygnacji z ponownego smarowania
• W przypadkach, kiedy dozwolone jest tylko smarowanie olejowe
• Przy chęci minimalizacji zużycia smarów
• Kiedy do przeprowadzenia ponownego smarowania konieczna jest duża ilość nakładów.