Osie liniowe THK

Typ VLA

Typ VLA

Osie liniowe w specjalnej zabudowie, zastępujące funkcjonalnie siłowniki pneumatyczne; kosztem nieco mniejszych sił przy analogicznych wymiarach wielokrotnie prostsza zabudowa w konstrukcji.