Technika grzewcza Isopad

Ogrzewacze butli gazowych

Ogrzewacze butli gazowych

W ofercie ogrzewacze butli gazowych z ATEX II 3G produkcji  Isopad®. Elektryczne ogrzewacze butli gazowych podgrzewają propan, który ma tendencję do zamarzania w temperaturze ok -40°C, oraz butan, który zamarza w temperaturze 0°C. Ogrzewacze butli gazowych zapewniają całkowite wykorzystanie butli LPG przed ponownym napełnieniem. Nasze podgrzewacze butli gazowych mają wymiary odpowiednie dla butli 10-79 litrów. Podgrzewacze butli z gazem oraz wszystkie maty ogrzewacze butle gazowe spełniają normy ATEX. Opcjonalnie do podgrzewaczy do butli gazowych dostępne są również wieka izolowane oraz pokrywy pogodowe.

TypOpisKlasyfikacja
ochrony
ZastosowanieZakres
temperatury
FIGBOgrzewacz butli gazowychStrefa Ex
IP6X (IP65)
EN, IEC-Norma
T2, T4, T6
butle o pojemności 10, 20, 40, 50 i 79L65 do 120°C
IGB - GOgrzewacz butli gazowychIP51
Klasa I
butle o pojemności  40, 50 i 125L66°C