Odpylacze

 

HENNLICH ENGINEERING oferuje przemysłowe odpylacze do kontroli zapylenia w różnych zastosowaniach. System zbierania i filtracji kurzu poprawia jakość powietrza i zmniejsza ryzyko powstania chorób zawodowych. Produkujemy autonomiczne systemy filtracji, a także wysokowydajne i modułowe filtry, które można łatwo łączyć w celu utworzenia zespołów o wymaganym natężeniu przepływu.

Zastosowanie:ParametryZalety:
silosy magazynoweżądana prędkość przepływu i obszar filtru   stężenie resztkowe <10 mg / m3
przenośniki taśmowewłaściwości fizyczne pyłu (materiały ścierne, żrące, wybuchowe itp.)System odzysku JET-PULS
kopalnie i kamieniołomyrodzaj aplikacji (odpylanie silosu, filtracja lokalna, centralne odpylanie)kompaktowe i minimalne rozmiary
obróbka drewnametoda odpylania resztek (podajnik obrotowy, pojemnik na pył, z powrotem do silosu lub przenośnika taśmowego itp.)kompaktowa konstrukcja
budownictwolokalizacja (wewnątrz, na zewnątrz) i wymiary konstrukcyjnełatwa konserwacja
węgieltemperatura (otoczenie, produkt)części zamienne na magazynie
stal i żużel
odlewnie
szlifowanie, polerowanie itp.

 

 

Przemyslowy odpylacz

Modułowe odpylacze są używane do lokalnej lub centralnej filtracji w różnych obszarach przemysłowych.

Odpylacz

Stosowane we wszystkich obszarach, w których odbywa się obróbka materiałów sypkich.

Filtr odpylacz modułowy silosowy 5

Do odpylania silosów i bunkrów, które są wykorzystywane do przechowywania materiałów sypkich (cement, ziarno, popiół, wapno, klinkier, produkty spożywcze itp.).