Zawory równoległe

Typ VD/T3

Typ VD/T3

Zastosowanie:
• odpowietrznik na stacjach benzynowych
• ochrona przed nadmiernym ciśnieniem.