Uszczelnienia pneumatyczne

HENNLICH dostarcza szeroką gamę uszczelnień dla zastosowań pneumatycznych, w miejscach gdzie cylindry i zawory są wprawiane w ruch przez powietrze. Oferujemy uszczelnienia dla urządzeń pneumatycznych wytwarzanych ze specjalnie w tym celu optymalizowanych materiałów.

  • pneumatyczne pierścienie prowadzące do tłoków i tłoczysk,
  • pneumatyczne uszczelki tłokowe,
  • pneumatyczne uszczelnienia amortyzujące,
  • pneumatyczne uszczelnienia tłoczysk,
  • układy uszczelka/pierścień zgarniający tłoczyska.

Przy produkcji uszczelnień używamy nowoczesnych mieszanek gumowych firmy DMH.