Wirnik suchy

P_classic (PX)

P_classic (PX)

Pompa perystaltyczna pracująca na sucho,  bez klap i zaworów.
Nie dochodzi do zanieczyszczeń medium środkami smarującymi.

  • samozasysanie do 7 mWS
  • suchy wirnik
  • bez uszczelnień oraz zaworów
  • nie potrzeba środka smarnego 
  • prosta wymiana węża prze zamkniętej obudowie
  • bardzo dobra jakość wykonania

Typowe materiały:
    • kauczuk naturalny
    • Neoprene
    • Hypalon
    • EPDM
    • NBR
    • Ponnprene ford, biały  (zgodny z 21 CFR FDA)
    • Kauczuk naturlany food  (zgodny z 21 CFR FDA)

Przykłady zastosowania:
    • przemysł chemiczny
    • brudna woda i ścieki 
    • farby i lakiery
    • gotowe potrawy
    • owoce i warzywa
    • jogurty i przetwory mleczne
    • lateks
    • przemysł farmaceutyczny
    • kwasy i ługi
    • ciasta i masy spożywcze