płasko- oraz pełnostrumieniowe dysze

typ 544

Baureihe 544

Zwarty, pełny strumień o dużym zasięgu i punktowym odwzorowaniu. Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem fizyki przepływu. Strumień o maksymalnej sile. Zastosowania: urządzenia czyszczące, myjące.