dysze niskociśnieniowe

typ 540, 541

Baureihe 540, 541

Silny kulisty strumień formowany przez 40 pojedynczych otworów.
Zastosowania: naparowywanie cieczy, napowietrzanie materiałów sypkich, wtłaczanie gazu w kąpielach kwasowych i neutralizujących.