Chwytaki Zimmer

W ofercie znajdują się chwytaki produkcji Zimmers® do robotów i manipulatorów przemysłowych.

Pl GPP1000

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Skok na szczękę: 4 do 16 [mm]
Siła chwytająca w kierunku chwytania min.: 100 [N]

Pl MGP800

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Skok na szczękę: 1 do 12 [mm]
Siła chwytająca przy otwieraniu: 8 do 350 [N]

Pl GP400 Chwytaki dwuszczekowe rownolegle

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Skok na szczękę: 2 do 30 [mm]

Pl GP200 chwytaki dwuszczekowe

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Skok na szczękę: 6 do 40 [mm]
Siła chwytająca przy otwieraniu: 160 do 3690 [N]

Pl MGH8000 chwytak dwuszczekowy

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Skok na szczękę: 10 do 100 [mm]
Siła chwytająca przy otwieraniu: 90 do 910 [N]

Pl GH7000 chwytak dwuszczekowy

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Skok na szczękę: 65, 100 [mm]
Siła chwytająca przy otwieraniu/zamykaniu: 8500 [N]

Pl GPD5000 chwytaki trojszczekowe

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Skok na szczękę: 2 do 45 [mm]

Pl MGD800 chwytaki trojszczekowe

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Skok na szczękę: 1 do 12 [mm]
Siła chwytająca przy otwieraniu/zamykaniu: 30 do 1420 [N]

Pl GD300 Chwytaki trojszczekowe

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Skok na szczękę: 2 do 8 [mm]
Siła chwytająca przy otwieraniu: 200 do 34700 [N]

Pl GD500 chwytaki trojszczekowe

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne o dużym skoku
Skok na szczękę: 30, 40, 60 [mm]
Siła chwytająca przy otwieraniu/zamykaniu: 1300 do 2480 [N]

Pl GZ1000

Chwytaki dwuszczękowe kątowe
Skok na szczękę: 8, 10, 11 [°]
Moment zamykający: 0.5 do 4.4 [Nm]

Pl MGW800 Chwytaki dwuszczekowe katowe

Chwytaki dwuszczękowe kątowe
Skok na szczękę: 37.5 [°]
Moment chwytający przy zamykaniu: 0.025 do 5.2 [Nm]

Pl 23 Chwytaki dwuszczekowe promieniowe

Chwytaki dwuszczękowe promieniowe
Skok na szczękę: 90 [°]
Siła chwytająca przy zamykaniu: 70 do 1250 [N]

Pl Chwytaki dwuszczekowe promieniowe

Chwytaki dwuszczękowe promieniowe
Skok na szczękę: 20, 90 [°]
Moment chwytający przy zamykaniu przy 0°: 6.5 do 156 [Nm]

Pl Chwytaki dwuszczekowe katowe

Chwytaki dwuszczękowe kątowe
Moment chwytający przy zamykaniu maks.: 33, 130, 620 [Nm]

Pl 5 chwytak wewnetrzny

Chwytak wewnętrzny
Średnica chwytania: 4 do 6 [mm]
Moment chwytający przy otwieraniu: 0.5 do 3 [Nm]

Pl 4 chwytak wewnetrzny

Chwytak wewnętrzny
Średnica chwytania min.: 8 do 15 [mm]
Siła poślizgu maks. 53 do 58 [N]

Pl chwytak wewnetrzny

Chwytak wewnętrzny
Średnica napięcia d min.: 15 do 119.5 [mm]
Siła chwytająca przy wysunięciu: 100 do 3500 [N]

Pl 2 Chwytaki zewnetrzny

Chwytak zewnętrzny
Średnica chwytania: 0, 10 [mm]
Średnica chwytania maks.: 28, 58 [mm]
Siła chwytająca przy zamykaniu: 350, 1000 [N]

Pl 2 chwytak iglowy

Chwytak igłowy
Skok igły regulowany: 0 [mm]
Skok igły regulowany: 1.5 do 2 [mm]
Liczba igieł: 20, 40

Pl chwytak iglowy
SCH

Chwytak igłowy
Skok igły regulowany: 0 [mm]
Skok igły : 6 [mm]
Liczba igieł: 4

Pl 2 Chwytak montazowy do Oringow

Chwytak montażowy O-ringów z zewnątrz
Chwytaki do zastosowań specjalnych
Skok rozwarcia na szczękę: 1.6 do 4 [mm]
Skok rozwarcia na szczękę: 6 do 10 [mm]
Skok zgarniający: 5 do 15 [mm]

Pl Chwytak montazowy do Oringow

Chwytak montażowy do O-ringów wewnątrz
Chwytaki do zastosowań specjalnych
Skok rozwarcia na szczękę ustawiany min.: 1 [mm]
Skok rozwarcia na szczękę ustawiany maks.: 6 [mm]
Skok zgarniający: 5 [mm]

Pl Chwytak magnetyczny 20

Chwytak magnetyczny do zastosowań specjalnych
Ciśnienie robocze min. 3 [bar]
Ciśnienie robocze maks.: 8 [bar]
Siła przyczepności: 27 do 450 [N]

Pl 6 Chwytaki dwuszczekowe rownolegle

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Skok na szczękę: 3 do 10 [mm]
Pobór prądu: 0.1 [A]
Dokładność powtarzania +/-: 0.01 [mm]

Pl 5 Chwytaki trojszczekowe koncentryczne

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Skok na szczękę: 6 do 10 [mm]
Pobór prądu: 0.1 [A]
Dokładność powtarzania +/-: 0.01 [mm]

Pl 3 Chwytaki dwuszczekowe rownolegle

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Skok na szczękę: 2 do 4 [mm]
Siła chwytająca w kierunku chwytania: 11 do 30 [N]
Siła chwytająca w kierunku chwytania: 15 do 50 [N]

Pl 2 Chwytaki dwuszczekowe rownolegle

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Skok na szczękę: 2 do 6 [mm]
Siła chwytająca przy zamykaniu (regulowana) maks.: 140 do 350 [N]

Pl 2 Chwytaki trojszczekowe koncentryczne

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Skok na szczękę: 6 do 10 [mm]
Pobór prądu maks.: 5 [A]
Dokładność powtarzania +/-: 0.01 [mm]

Pl Chwytaki dwuszczekowe rownolegle

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Skok na szczękę: 10 do 16 [mm]
Minimalna droga przy uruchamianiu na szczękę: 0.5 [mm]

Pl Chwytaki dwuszczekowe rownoległe o duzym skoku

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Skok na szczękę: 40 do 80 [mm]
Dokładność powtarzania +/-: 0.05 [mm]

Pl Chwytaki dwuszczekowe rownolegle o duzym skoku

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Skok na szczękę: 60 [mm]
Siła utrzymująca min.: 200 [N]
Siła utrzymująca (przy obciążeniu otwarcia 100%) maks.: 3200 [N]

Pl Chwytaki trojszczekowe koncentryczne

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Skok na szczękę: 6 do 10 [mm]
Pobór prądu maks.: 5 [A]
Dokładność powtarzania +/-:0.01 [mm]

Pl Chwytaki trojszczękowe koncentryczne

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Skok na szczękę: 2 do 6 [mm]
Siła chwytająca przy zamykaniu: 140 do 350 [N]
Typ ochrony wg IEC 60529: IP40

Pl Chwytak magnetyczny

Chwytak magnetyczny. Chwytaki elektryczne do zastosowań specjalnych
Siła przyczepności: 40 do 720 [N]
Minimalna grubość obłożenia: 2.5 do 6 [mm]
Resztkowa siła utrzymująca: 1.2 do 21.6 [N]

Pl Chwytak iglowy GEN9100

Chwytak igłowy do zastosowań specjalnych
Czas impulsu przy wsuwaniu: 20 [ms]
Czas impulsu przy wysuwaniu: 25 [ms]
Masa: 0.33 [kg]