Dodatkowe wyposażenie

czujniki do zaworów

Näherungsschalter für Ventile

• element systemu ochrony przeciwwybuchowej zbiorników i aparatów
• w przypadku występowania substancji łatwopalnych, w stężeniach
   wybuchowych identyfikacja narastania ciśnienia wybuchu, w jego wczesnej 
   fazie, powoduje aktywację systemu zabezpieczenia przeciwwybuchowego
• przeznaczony do montażu na zbiornikach technologicznych , kanałach
   i rurociągach