TOOLmaster500

Szybkość oraz wysoka wydajność jest kluczowym czynnikiem w produkcji przemysłowej, zwłaszcza w branży motoryzacyjnej. Dziś nowoczesne i zautomatyzowane linie produkcyjne wykonują różne etapy produkcji w większości przy pomocy robotów przemysłowych.

Minimalizacja czasu przezbrajania narzędzi robotów jest istotnym czynnikiem przynoszącym przedsiębiorstwu szereg korzyści. Zastosowanie multizłączy skraca czas trwania podłączenia maszyny oraz zapewnia szybką i łatwą wymianę narzędzi robotów przemysłowych. Multizłącza służą do łączenia i rozłączania układów hydraulicznych i elektrycznych w jednej linii jednocześnie. Używa się ich do produkcji części, malowania karoserii, do chwytania, spawania, klejenia, przenoszenia, wkręcania, montażu części pojazdów, podłączania i rozłączania medium. Połączenie i rozłączenie wykonuje się za pomocą jednego i szybkiego ruchu. Pozwala to operatorowi na oszczędność czasu, zwiększenie bezpieczeństwa pracy, oraz zmniejszenie ryzyka wprowadzenia zanieczyszczeń lub powietrza w obwód. Przy pomocy multizłączy łączenie i rozłączanie kilku różnych mediów naraz następuje w czasie krótszym niż 2,5 sekundy. Wymiana przyrządów odbywa się bez wycieków, a tym samym bez strat oraz szkodliwego wpływu na środowisko naturalne. Multizłącza posiadają samoblokujący się zatrzask, działający nawet w przypadku całkowitej utraty ciśnienia. Awaryjne odblokowanie układu następuje nawet w przypadku spadku ciśnienia. Multizłącza pozwalają na uproszczenie konstrukcji robota oraz pracę z bardzo dużymi prędkościami, w skrajnych temperaturach, jak w suszarniach wysokotemperaturowych. Żywotność robotów po zastosowaniu multizłączy jest zdecydowanie wydłużona. Oczekiwany czas eksploatacji multizłączy wynosi około 1,5 mln cykli. Praca jest możliwa nawet w bardzo ograniczonych przestrzeniach. Multizłącza poprawiają wydajność, minimalizują przestoje, zmniejszają zużycie energii, zwiększają tempo wytwarzania produktów.