Straub Plast Pro

Kompletny system STRAUB-PLAST-PRO wytrzymały na osiowe rozciąganie, dla szybkiego i prostego połączenia rur ciśnieniowych z polipropylenu (PE), w wymiarach SDR 11 (63.0 – 110.0 mm; PN16) i SDR 17 (>110.0 – 335.0 mm; Pn10).

Nadaje się on szczególnie do systemów zaopatrzenie w wodę, odwadniania ciśnieniowego, przemysłu i budowy składowisk. STRAUB-PLAST-PRO może być zastosowany w miejscach gdzie spawanie rur  nie jest możliwe. Ten jednorazowy system ma tę zaletę, że rury mogą być ze sobą połączone bez użycia zewnętrznych źródeł energii, tylko za pomocą prostych czynności wykonywanych ręcznie.

Rury PE80 i PE100 są ze sobą łączone za pomocą króćca wewnętrznego i dwóch obejm. Z powodu użycia do produkcji tego połączenia wysokiej klasy materiałów połączenie jest odporne na korozję.

Rury PE z dodatkowa warstwą ochronną i szczelna dyfuzyjnie barierą ochronną z aluminium są układane w zanieczyszczonym gruncie. Tym samym uniemożliwiona jest dyfuzja cieczy do ziemi
i wchłanianie szkodliwych substancji do wewnątrz rury. STRAUB-PLAST-PRO łączy takie wielowarstwowe rury bez konieczności zbędnej obróbki końców rur.