RĘKAWY ZAŁADOWCZE

Załadunek materiałów sypkich, łatwopylących.

HENNLICH specjalizuje się w maszynach instalacyjnych związanych z eliminacją powstałego podczas załadunku pyłu i kurzu. Oferujemy rękawy załadowcze (rękawy zsypowe, rękawy zasypowe, rękawy zewnętrzne) służące do załadunku materiałów sypkich. Obszary zastosowania urządzeń zsypowe (rękawy załadowcze, rękawy zasypowe, rękawy zsypowe): 
• cementownie, piece wapienne, elektrownie węglowe, ciepłownie,
• instalacje przetwarzania węgla, zakłady ceramiczne, kopalnie kruszyw, 
• zakłady chemiczne, zakłady zaopatrzenia rolnictwa, 
• produkcja nawozów sztucznych, 
• produkcja peletów, granulatów, tynków,  piasków, kamieni, grysów
• przemysł spożywczy: cukier, mąka, zboża.


Verladeeinrichtungen, Verladegarnituren Schüttgutverladung