PRZERYWACZE PŁOMIENIA

W technologiach przemysłowych, w których występuje zagrożenie eksplozją, konieczne jest stosowanie zabezpieczeń przeciwwybuchowych.

Dostępne w naszej ofercie przerywacze płomienia produkowane przez KITO® ograniczają możliwość rozprzestrzenienia się płomienia, eliminując tym samym ryzyko wystąpienia wybuchu we wszystkich rodzajach instalacji zbiornikowych. 

ZASTOSOWANIE

 • W przemyśle chemicznym, petrochemicznym, wydobywczym:

  • Terminale przeładunkowe ropy i gazu
  • Niskociśnieniowe zbiorniki magazynowe
  • Platformy wydobywcze oraz kopalnie ropy i gazu
  • Kopalnie paliw stałych

 • W transporcie i magazynowaniu paliw, oleju oraz gazu / biogazu:

  • Instalacje biopaliw
  • Instalacje oczyszczania ścieków
  • Instalacje hermetyzacji oparów
  • Pompy próżniowe.

specyfikacja
Przerywaczy płomienia
kito

 • Różne wykonania materiałowe,
 • Połączenie zaworu oddechowego / zaworu bezpieczeństwa (o działaniu jedno- lub dwukierunkowym),
 • Kompaktowa budowa,
 • Posiadają certyfikaty ATEX i TÜV
 • Zgodne z normami ochrony środowiska oraz Europejską dyrektywą 94/4/EC(ATEX 100)
 • Zgodne z normami:

  • EN 12874,
  • EN ISO 16852.

 

SZUKASZ OPTYMALNEGO ROZWIĄZANIA?

SŁUŻYMY POMOCĄ TECHNICZNĄ I DORADZTWEM

WYŚLIJ ZAPYTANIE