PODZIĘKOWANIE ZA WARSZTATY

Nasza firma była współorganizatorem „Warsztatów pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych".

Ponad 350 uczestników wzięło udział w Warsztatach pracy projektanta i rzeczoznawczy instalacji i sieci sanitarnych, które odbyły się w dniach 3-4 października 2019 r. w Warszawie. Organizatorem wydarzenia było Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Uczestnikami byli specjaliści z branży sanitarnej oraz studenci, doktoranci, pracownicy naukowi uczelni.

Uczestnicy warsztatów mieli do wyboru prelekcje i prezentacje, odbywających się w czterech salach jednocześnie, związane z gazownictwem, sieciami i instalacjami kanalizacyjnymi i wodociągowymi, a także systemami ciepłowniczymi, wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi.

Tematyka warsztatów, w których uczestniczyliśmy:

• DOM BEZ RACHUNKÓW

• Dobór instalacji ogrzewczych

• Dobór instalacji klimatyzacyjnych

• Wybór systemów wentylacyjnych

zapraszamy na warsztaty
w przyszłym roku