NOWY PRODUKT. WYMIENNIKI CIEPŁA.

Do naszej oferty zostały dodane płytowe oraz płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła produkcji HENNLICH.

Wymienniki płytowe oraz płaszczowo-rurowe są urządzeniami stosowanymi w aplikacjach, w których następuje wymiana ciepła pomiędzy dwoma cieczami. Stosowane są do chłodzenia cieczy, a także gazów. Wykonane są w całości ze stali nierdzewnej jako konstrukcja nierozbieralna. Szczelność konstrukcji oraz trwałe zespolenie płyt zapewnia proces lutowania lub połączone spoiwem niklowym - w przypadku silnie agresywnych mediów.

Dzięki wielu typom budowy oraz mnogości rozmiarów wymienniki ciepła znajdują wiele zastosowań w:

 • przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym, petrochemicznym, morskim:

  • wymiana ciepła w procesach przemysłowych,
  • przetwarzanie płynnych artykułów spożywczych,
  • odzyski ciepła z procesów cukrowniczych,
  • procesy przerobu ropy naftowej,
  • chłodzenie elementów napędowych statków,
  • przemysłowe instalacje chłodzące (chłodzenie oleju),
  • chłodnictwo i układy chłodzenia.

 • instalacjach grzewczych:

  • instalacje CO (centralnego ogrzewania),
  • instalacje CWU (ciepłej wody użytkowej),
  • systemy ogrzewania słonecznego i geotermicznego. 

 • ciepłowniach i elektrociepłownia:

  • w instalacjach chłodzenia i klimatyzacji.


Pobierz broszurę informacyjną (PDF, 2MB)