NOWY PRODUKT POMPY URACA

Pompy wysokociśnieniowe URACA® służą do wytwarzania potrzebnej wydajności i ciśnienia wody w systemach płukania.

W ofercie firmy HENNLICH znajdują się pompy wysokociśnieniowe produkcji  URACA® wykorzystywane w działalności przemysłowej. Pompy wysokociśnieniowe URACA® charakteryzujące się najwyższą jakością wykonania, zastosowaniem najnowszych rozwiązań technicznych i długimi okresami bezawaryjnej pracy.

Medium:

 • woda, ścieki,
 • emulsje wodno-olejowe,
 • o niskiej lepkości,
 • roztwory ulegające krystalizacji,
 • agresywne, ścierne
 • neutralne,
 • media kwasowe i zasadowe
 • bardzo gorące,
 • toksyczne,
 • pasty,
 • zawiesiny z węgla kamiennego,
 • pozostałości olejów, amoniaku i karbaminianu.

Zastosowanie:

 • wysokociśnieniowe urządzenia myjące i czyszczące,
 • w instalacjach uzdatniania wody,
 • w pojazdach do czyszczenia kanalizacji,
 • procesy czyszczenia wysokociśnieniowego,
 • zatłaczanie wody złożowej (solanki),
 • zasilanie aparatów procesowych,
 • transport mediów, zawiesin, past.