NOWY PRODUKT Legrom Vario System®

W ofercie firmy HENNLICH znajdują się produkty firmy Legrom Vario System®. System ten umożliwia szybkie oraz dokładne ustawienie dysz oraz elastycznych węży modułowych, wykorzystywanych w procesach chłodzenia, suszenia lub zdmuchiwania brudu z produktu.

Niezawodny system Legrom® umożliwia łatwy przepływ płynów chłodzących oraz smarujących, a także sprężonego powietrza do maszyn i całych linii produkcyjnych. System ten umożliwia szybkie oraz dokładne ustawienie węży do żądanej pozycji.

Głównymi zaletami tego systemu są:

 • wysoka wytrzymałość na zginanie i stabilność położenia,
 • możliwość zastosowania w przypadku wyższych ciśnień,
 • dobra odporność chemiczna,
 • duża zmienność układu i szybki montaż,
 • lub połączenie z dyszami Lechler
 • bardzo bogaty asortyment elementów przegubowych,
 • duża elastyczność w ustawieniu,
 • bardzo dobra stabilność ustawionego kształtu,
 • wysoka trwałość,
 • odporność na działania chemikaliów, rozpuszczalników oraz chłodziw,
 • odporność na zniszczenia i wibracje,
 • możliwość indywidualnego dopasowania,
 • możliwość wydłużania lub skrócenia oraz zmiany kształtu.

Zastosowanie:

 • dysze do chłodzenia i do smarowania przy piłowaniu,
 • dysze do chłodzenia i do smarowania przy wierceniu,
 • dysze do chłodzenia i do smarowania przy toczeniu czy też frezowaniu,
 • dysze do chłodzenia i do smarowania przy szlifowaniu,
 • wydmuchiwanie, odmuchiwanie, zdmuchiwanie,
 • pozycjonowanie pewnych narzędzi pomocniczych,
 • elastyczny montaż dysz płaskostrumieniowych, pustostożkowych, pełnostożkowych, punktowych oraz powietrznych,
 • elastyczny montaż dysz pneumatycznych, atomizujących.