NOWY PRODUKT Dysze „FreeFlow”

Dysze pełnostożkowe o swobodnym przepływie „FreeFlow to nowa seria dysz o dużych wydajnościach. Jej cechą szczególną bardzo duża odporność na zatykanie. Osiągnięto ją dzięki zaprojektowaniu nowatorskiej wkładki zawirowującej strugę cieczy. Charakteryzuje się ona 2 – 3-krotnie większym wolnym przekrojem toru cieczy w porównaniu do klasycznych konstrukcji. Wielkość tego toru nie jest obecnie w ogóle ograniczana przez wkładkę, a wynika tylko z wielkości otworu wylotowego dyszy.

Zastosowana  modułowa budowa dyszy sprzyja elastyczności procesów produkcji przekładając się w rezultacie na zalety ekonomiczne dla klientów. Dokonane zaawansowane pomiary wielkości kropli wytwarzanych przez dysze nowej serii potwierdziły wzrost jakości rozpylania w porównaniu do starszych rozwiązań.

Dysze serii 419 FreeFlow wykonywane są standardowo ze stali kwasoodpornej 316L/316. Zamawiać można również specjalne wersje materiałowe, jak stale duplex typu 318LN czy 904L.
Maksymalna temperatura pracy nowej serii wynosi 400°C.
Oferowane wydajności przepływu mieszczą się w zakresie od 250 do 1250 l/min (przy ciśnieniu 2 bar). Do wyboru są kąty strumienia natrysku o mierze 90° i 120°. Przyłącze procesowe wykonywane jest jako gwintowane BSPP, a na życzenie również według innych standardów albo jako kołnierzowe.