MEMBRANOWE POMPY DOZUJĄCE SERA

Branże przemysłowe od wielu lat stosują pompy w celu precyzyjnego dozowania mediów gęstych, lepkich, niebezpiecznych, toksycznych, ściernych, agresywnych, groźnych dla środowiska. W tym celu idealnie sprawdzają się pompy dozujące firmy SERA.

Pompy dozujące membranowe są hermetycznie szczelne, wolne od wycieków. Pozwalają na dozowanie za pomocą jednej pompy różnych mediów i ich ilości, przy różnych ciśnieniach roboczych. Pompy membranowe zasilane sprężonym powietrzem przetłaczają praktycznie każde medium, nawet niebezpieczne, toksyczne, ścierne, lepkie, groźne dla środowiska i wrażliwe. Stosowane do cieczy o wysokiej lepkości takie jak syropy czy żele, cieczy żrących, abrazyjnych, z zawartością cząstek stałych, toksycznych oraz wybuchowych, takich jak: kwasy organiczne i nieorganiczne, ługi, rozpuszczalniki, kąpiele galwaniczne, żywice, farby i tusze, agresywne szlamy z procesów technologicznych, latex, kleje, syropy czy żele, kleje, śmietana, emulsje, chemikalia, kwas siarkowy, organiczne ciała rozproszone w produkcie. Dozowana ciecz nie ma fizycznego kontaktu z mechanicznymi elementami pompy, co jest bardzo pożądane w wielu sektorach przemysłu, laboratoriach, farmacji. Membranowe pompy dozujące są odporne na pracę na sucho oraz nie dopuszczają do niekontrolowanego wycieku medium. Pozwalają na mieszanie dwóch cieczy w jednej głowicy pompy, tak jak w preparatach gradientowych w procesach chromatografii. Pozwalają na pracę ze zmiennymi natężeniami przepływu, z niejednorodnymi ilościami cieczy, przy zmiennych ciśnieniach i temperaturze.  Spełniają wszystkie wymogi w zakresie aseptyczności i ułatwiają produkcję produktów sterylnych. Z uwagi na napęd pneumatyczny są idealne wszędzie tam, gdzie istnieje zagrożenie wybuchem, poprzez wykonanie przeciwwybuchowe zgodne z ATEX. Pompy dozujące znajdują zastosowanie w uzdatnianiu wody, różnego typu procesach przemysłowych i chemicznych oraz przy oczyszczaniu ścieków. Zostały skonstruowane do szerokiego zakresu aplikacji występujących w przemyśle: mleczarskim, piwowarskim, owocowo-warzywnym, farmaceutycznym, gdzie wymagane jest łagodne i bezpulsacyjne tłoczenie oraz sanitarna obróbka produktu.