Dysze wodne Lechler

Dysze przemysłowe Lechler są niezawodne, efektywne oraz bezpieczne. Podstawowe zastosowania dysz to procesy mycia (produktów, instalacji, zbiorników), procesy suszenia rozpyłowego oraz procesy pasteryzacji.

Dysze przemysłowe Lechler rozbijają zanieczyszczenia szczególnie uciążliwe, takie jak tłuszcze, osady wapienne, detergenty, trwałe osady oraz znajdujące się
w przewodach ciała obce.

Dysze przemysłowe Lechler służą jako element ochrony przeciwpożarowej, wykorzystywane podczas procesów chemicznych, dezynfekcji, nawilżania powietrza, rozpylania oleju, zraszania hal, zbijania piany i wielu innych. Oferta obejmuje ponad 20 000 modeli.


Mają zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu między innymi spożywczego, maszynowego, motoryzacyjnego, stoczniowego czy hutniczego.