DYSZE POWIETRZNE

Przedstawiamy specjalistyczne dysze wielokanałowe, które znajdują zastosowanie w procesach przedmuchiwania, czyszczenia, rozdzielania, suszenia lub odpylania.

Dysze powietrzne Lechler to zarówno dysze jednokanałowe jak i wielokanałowe. Dysze powietrzne Lechler są przeznaczone do najróżniejszych aplikacji przemysłowych, gdzie istotne jest niskie zużycie sprężonego powietrza. Dysze Lechler pozwalają na utrzymanie niskiego poziomu hałasu, obniżenie kosztów pracy, zmniejszenie zużycia sprężonego powietrza przy jednoczesnym zwiększeniu mocy nadmuchu.

ZASTOSOWANIE

Czyszczenie / Zdmuchiwanie

Dzięki swojej wielokanałowej budowie dysze tworzą równomierny kształt strumienia powietrza o dużej sile, co pozwala na lepszy efekt zdmuchiwania, o większym zasięgu. Bardzo często dysze służą do zdmuchiwania wiórów.


Chłodzenie

Dzięki specjalnej konstrukcji poziom hałasu jest zmniejszony nawet do 65 db,  a sprężone powietrze jest wyprowadzane na powierzchnię w równomierny sposób.

Suszenie

Dysze Lechler pozwalają za zmniejszenie ciśnienia pracy przy utrzymaniu tej samej mocy nadmuchu.

Sortowanie produktów

Przy krótkich impulsach oraz niskim zużyciu sprężonego powietrza dysze można również używać do sortowania, np. w przemyśle spożywczym.

Kurtyna powietrzna

Jeśli dysze są ustawione obok siebie w niewielkiej odległości, można utworzyć zamkniętą kurtynę powietrzną. Kurz i inne drobne cząstki mogą być trzymane z dala od określonego obszaru.

 

POZNAJ CAŁĄ GAME 
DYSZ WIELOKANAŁOWYCH