WYNAJEM ARMATKI WODNEJ

Wynajem armatki wodnej nawet na 1 dzień.

Firma HENNLICH oferuje możliwość wynajmu armatki wodnej nawet na jeden dzień. Armatki zamgławiające redukujące zapylenie. Armatki wytwarzają kropelki wody, tworząc strefę pochłaniającą zawieszone cząstki pyłu, zwiększając ich wagę i powodując ich opadanie.

Podstawowe obszary zastosowania urządzeń zamgławiających:

 • tłumienie pyłu
 • nawilżanie otwartych zakurzonych powierzchni,
 • prace rozbiórkowe i budowlane,
 • składowiska załadunku i rozładunku ciężarówek,
 • chłodzenie dużych terenów
 • zewnętrznych oraz tworzenie sztucznego deszczu,
 • górnictwo,
 • transport materiałów luzem,
 • tłumienie pyłu i nawilżanie otwartych zakurzonych powierzchni,
 • kamieniołomy i kruszenie kamienia,
 • przemysł drzewny,
 • recykling odpadów i oczyszczanie ścieków,
 • chłodzenie materiału (odlewnie, huty).