ARMATURA KITO

Zaprojektowane, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się płomienia, wybuchu i detonacji w zbiornikach (rurociągach) każdego rodzaju. Wytwarzane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi normami ochrony środowiska i z ich wymaganiami.

HENNLICH posiada w swojej ofercie szeroką gamę różnorodnych produktów służących jako zabezpieczenie dla zbiorników ciśnieniowych. W ofercie:

  • zawory oddechowe stosowane w instalacjach zagrożonych wybuchem, umożliwiające obniżenie ciśnienia wywołanego deflagracją,
  • zawory próżniowe, zapobieganie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w zbiornikach,
  • zawory nad- i podciśnieniowe, zapobieganie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w zbiornikach,
  • armatura przeciwwybuchowa,
  • armatura antydetonacyjna.

    Dodatkowo oferujemy:
  • Wykonanie niezbędnych obliczeń,
  • Dobór oraz dostawę właściwego rozwiązania,
  • Montaż oraz serwis.